Prayer intention

Bob Prescott
Prescott Family
United States